My všichni školou povinní ve školním roce 2017/2018