Školní rok 2016/2017My všichni školou povinní ve školním roce 2016/2017

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 28. 3. 2017 od 8 hodin                                

ZÁPIS do 1. ročníku ZŠ se bude konat 7. 4. 2017 od 13 hodin.