My všichni školou povinní ve školním roce 2019/2020