DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

 
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK  2020/2021
 
Schůzka s rodiči v MŠ    8. 9. 2020  od 17.15h.
 
Schůzka s rodiči předškoláků (budoucích prvňáků) v MŠ    8. 9. 2020  již od 16.45h.
 
Schůzka s rodiči nově přijatých dětí v MŠ     26. 8. 2020   od 9.30h.
 
 
 
NOVÉ FOTOGRAFIE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
 
 
 

OD 25.5. 2020 do 10.7.2020 UPRAVENA PROVOZNÍ DOBA MŠ:

Po - Pá            7.00 - 16.00h.

 

MŠ UZAVŘENA od 13. 7. do 31. 8. 2020

 

 

INSPIRACE PRO PŘEDŠKOLÁKY

youtube.com - Monkey předškolák
(Videa jsou určená především pro předškoláky ukončující předškolní vzdělávání a vycházejí z orientační pedagogické diagnostiky dítěte předškolního věku a orientační diagnostiky školní zralosti, můžete si se svými dětmi vyzkoušet, jestli jste do 1.třídy dobře připraveni, na konci každého videa jsou informace         o oblastech, které se v ukázce procvičují a jaké vědomosti a dovednosti by měly děti ovládat.)

 

Máme zde další návrhy činností, aktivit, tvoření, pracovních listů, písniček, říkanek a pokusů.
https://alik.cz (internet pro děti)
https://detsky-web.cz (výukové materiály pro děti)
youtube.com - jednoduché pokusy pro děti z dostupných surovin
https://lipaland.com - zábavná vzdělávací aplikace pro celou rodinu
Šimonovy pracovní listy k vytisknutí
Jedním tahem
Pinterest
 
                                          Vaše školka :-)
 
Informace pro rodiče:

Provoz MŠ  :    po - čt     6.45 - 16.30 h

                          pá         6.45 - 16.00 h

Konzultační hodiny v MŠ -vždy každé úterý od 16.30 - 17.00 h.
 
 
 

Odhlašování dětí z MŠ a stravování:    den předem do 12.30 hodin 

                                                                 při náhlém onemocnění do 8.00 hodin na telefoním čísle:  313 51 42 16

Nutné hlásit jakékoliv změny ( zdravotní pojištovna, telefoní čísla atd.)

 

Ve školním roce 2019/2020 můžete stravné (a školné) uhradit převodem na účet nebo se bude vybírat v hotovosti v budově ZŠ v Olešné takto:

v úterý           v 15.00 - 16.00 hod.

ve středu        v 15.00 - 16.00 hod.

Prosíme rodiče, aby tyto hodiny dodržovali a platili stravné do 20. dne v měsící.

 
 

 Akce, které nás v nejbližších dnech čekají:

 
 

 

Celoroční projekty ve školce  šk.r.2019/2020:
 

Projekt Kamarád s přírodou aneb do přírody za zvířátky

 
Každý měsíc vyrážíme na delší vycházku do přírody a delší pobyt v lese, kdy do oběda celé dopoledne trávíme, učíme se a hrajeme si v lese. Vycházíme z enviromentální výchovy, která vychovává k odpovědnému vztahu k přírodě a pochopení její nenahraditelné ceny pro život všech. Má za úkol budovat v lidech pozitivní vztah k přírodě, schopnost estetických prožitků v souvisloti s přírodou, zabývá se poznáváním vztahů v přírodě a vlivem člověka na ni.

Projekt České obce sokolské " Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

Projekt je zaměřený na " pohyb jako každodenní potřeba dětí" a zdravé řešení volnočasových aktivit. Podporuje respektování a rozvoj individuálních předpokladů, která jsou následně přínosem pro celou skupinu. Plnění úkolů jednotlivců má přinášet dětem hlavně radost a potěšení z pohybu, pomůže jim naučit se pčekonávat překážky, rozvíjí samostatnost při dalším zdokonalování pohybových devedností a tím jim umožní vstup do velkého světa při překonávání hranice šesti let.
Projekt je složen z několika tematicky zaměřených skupin. Motivací jsou zvířátka, která je budou v rámci jednotlivých činností doprovázet.

Projekt:  " S písničkou do školy "

- určeno dětem 1 rok před nástupem do školy, k dosažení školní zralosti předškoláka, v rámci které je schopno úspěšně zvládat požadavky a nároky spojené   se vstupem do školy
- realizace 1 x za 14 dní- spolupráce se ZŠ Olešná, rodiče dětí
- individuální přístup  k dětem, rozvoj motorických dovedností a smyslového vnímání u dětí předškolního věku
- předškolní program: "Do školy včas"
- obsahem jsou : cvičení pohybových dovedností, přípravná cvičení, rytmická cvičení s pohybem, uvolňovací a kresebná cvičení a další.....
 

Projekt:" Předškoláček s rodiči "

Cílem projektu je společná práce s dětmi a jejich rodičů, příprava na vstup do základní školy.
- určeno pro deti předškolního věku a pro děti s  odkladem povinné školní docházky
- realizace - zpravidla 1 x za měsíc v MŠ
- obsahem budou činnosti na zaměření se na sluchovou a zrakovou paměť, hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, prostorovou orintentaci a další....
 

Projekt :" Čtení v Mateřské škole "

Projekt je zaměřený na vytváření kladného vztahu ke knihám, něco se dozvědět o knize, seznámit se s ní, jak s ní zacházet a další...
Cílem je děti motivovat ke čtení, k poslouchání čtených pohádek, prohlížení knih a obrázků, vzbudit zájem o knihy. Děti se seznámí s některými spisovateli a ilustrátory. Cílovou skupinou jsou děti předškolního věku s větším zaměřením na předškoláky.
Spolupráce s rodiči  -  půjčování knih v místní knihovně
                              -  předčítání v MŠ ( rodiče, prarodiče, sourozenci...) oblíbená kniha