Informace pro rodiče:

Provoz MŠ  :    po - čt     6.45 - 16.30 h

                          pá         6.45 - 16.00 h

Konzultační hodiny v MŠ -vždy každé úterý od 16.30 - 17.00 h.
 
 
 

Odhlašování dětí z MŠ a stravování:    den předem do 12.30 hodin 

                                                                 při náhlém onemocnění do 8.00 hodin na telefoním čísle:  313 51 42 16

Nutné hlásit jakékoliv změny / zdravotní pojištovna, telefoní čísla atd./

 

Ve školním roce 2019/2020 můžete stravné / a školné/ uhradit převodem na účet nebo se bude vybírat v hotovosti v budově ZŠ v Olešné takto:

v úterý           v 15.00 - 16.00 hod.

ve středu        v 15.00 - 16.00 hod.

Prosíme rodiče, aby tyto hodiny dodržovali a platili stravné do 20. dne v měsící.

 

 

 
 

 Akce, které nás v nejbližších dnech čekají:

 

Září 2019

ve středu 18.9.2019
Hudební pořad pro děti v MŠ
dopolední program pod vedením p.Lenky Musilové
cenu upřesníme na nástěnce v MŠ
 
ve čtvrtek 19.9.2019
Projektový den v MŠ  "Prší, prší"
celý den program pro děti na téme: voda, vodstvo, koloběh vody...a další
společném odpoledne dětí s rodiči v MŠ  od 15.15 hodin
tvoření s rodiči, hraní s dětmi v MŠ
 
ve čtvrtek 26.9.2019
Předškoláček s rodiči
od 16.30 hodin v MŠ
 
v pátek 27.9.2019
Cvičení MiIllenium Rakovník  -  1.lekce
pohybová průprava dětí předškolního věku pod vedení Mgr. Petry Kubíčkové
budeme jezdit  v pátek - celkem 10.lekcí
Vybíráme:  550,- kč   / platťe hotově v MŠ 26.9.2019/
s sebou děti potřebují:  batůžek, pláštěnku, kelímek na pití, cvičební úbor - kraťasy, tričko, boty na cvičení do haly s bílou podrážkou
 
 

Ŕíjen 2019

ve středu 2.10.2019
Kouzelník Waldiny
program v MŠ pro děti, vystoupení kouzelníka
vybíráme 60,- kč
 
v úterý 15.10.2019
představení v KC Rakovník
"Honza Krejčík"
příchod do MŠ do 7.30 h
vybíráme 50 -, kč + jízdné 12,- kč
 
v pátek 18.10.2019
pohádka v MŠ
"Nezávislé divadlo" : Doktorská pohádka
cenu upřesníme na nástěnce v MŠ
 
ve čtvrtek 24.10.2019
od 16.30 h v MŠ
Předškoláček s rodiči
 
v úterý 29.10.2019
Kamarád s přírodou v MŠ
"Veverka"
 
ve čtvrtek 31.10.2019
Míra Řeřábek
podzimní tvoření v MŠ
"Ježek"
 

Listopad 2019

ve středu 13.11.2019

"Pohádky pana Pohádky"

pohádka v MŠ -  představení pro děti

 

Prosinec 2019

v neděli 1.12.2019
"Rozsvícení stromečku"
od 17.00 hodin u OÚ Olešná
 
v pondělí 9.12.2019
"Nezávislé divadlo"
pohádka Čert a švec
představení v MŠ pro děti
 
ve čtvrtek 12.12.2019
Vánoční besídka a vystoupení dětí ZŠ a MŠ
od 15.00 hodin v sokolovně na Olešné
 
v úterý 17.12.2019
Vánoční předškoláček s rodiči
 

Leden 2020

v úterý 7.1.2020

"Etické dílny "( p. Sýkorová )

na téma " Buďme kamarádi"

od 8.00  h program pro děti v MŠ

 

 
 
 
 
 
Celoroční projekty ve školce  šk.r.2019/2020:
 

Projekt Kamarád s přírodou aneb do přírody za zvířátky

 
Každý měsíc vyrážíme na delší vycházku do přírody a delší pobyt v lese, kdy do oběda celé dopoledne trávíme, učíme se a hrajeme si v lese. Vycházíme z enviromentální výchovy, která vychovává k odpovědnému vztahu k přírodě a pochopení její nenahraditelné ceny pro život všech. Má za úkol budovat v lidech pozitivní vztah k přírodě, schopnost estetických prožitků v souvisloti s přírodou, zabývá se poznáváním vztahů v přírodě a vlivem člověka na ni.

Projekt České obce sokolské " Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

Projekt je zaměřený na " pohyb jako každodenní potřeba dětí" a zdravé řešení volnočasových aktivit. Podporuje respektování a rozvoj individuálních předpokladů, která jsou následně přínosem pro celou skupinu. Plnění úkolů jednotlivců má přinášet dětem hlavně radost a potěšení z pohybu, pomůže jim naučit se pčekonávat překážky, rozvíjí samostatnost při dalším zdokonalování pohybových devedností a tím jim umožní vstup do velkého světa při překonávání hranice šesti let.
Projekt je složen z několika tematicky zaměřených skupin. Motivací jsou zvířátka, která je budou v rámci jednotlivých činností doprovázet.

Projekt:  " S písničkou do školy "

- určeno dětem 1 rok před nástupem do školy, k dosažení školní zralosti předškoláka, v rámci které je schopno úspěšně zvládat požadavky a nároky spojené   se vstupem do školy
- realizace 1 x za 14 dní- spolupráce se ZŠ Olešná, rodiče dětí
- individuální přístup  k dětem, rozvoj motorických dovedností a smyslového vnímání u dětí předškolního věku
- předškolní program: "Do školy včas"
- obsahem jsou : cvičení pohybových dovedností, přípravná cvičení, rytmická cvičení s pohybem, uvolňovací a kresebná cvičení a další.....
 

Projekt:" Předškoláček s rodiči "

Cílem projektu je společná práce s dětmi a jejich rodičů, příprava na vstup do základní školy.
- určeno pro deti předškolního věku a pro děti s  odkladem povinné školní docházky
- realizace - zpravidla 1 x za měsíc v MŠ
- obsahem budou činnosti na zaměření se na sluchovou a zrakovou paměť, hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, prostorovou orintentaci a další....
 

Projekt :" Čtení v Mateřské škole "

Projekt je zaměřený na vytváření kladného vztahu ke knihám, něco se dozvědět o knize, seznámit se s ní, jak s ní zacházet a další...
Cílem je děti motivovat ke čtení, k poslouchání čtených pohádek, prohlížení knih a obrázků, vzbudit zájem o knihy. Děti se seznámí s některými spisovateli a ilustrátory. Cílovou skupinou jsou děti předškolního věku s větším zaměřením na předškoláky.
Spolupráce s rodiči  -  půjčování knih v místní knihovně
                              -  předčítání v MŠ / rodiče, prarodiče, sourozenci.../ oblíbená kniha