POZOR!!!

Po dobu přerušení provozu mateřské školy se nebude hradit školné.
 
Dobrý den,
všem rodičům a dětem z mateřské školy. Jsou to skoro již dva týdny, kdy je přerušen provoz mateřské školy (a bohužel tento stav ještě chvíli potrvá). Pro zpestření volného času Vám zasíláme jako inspiraci webové stránky, kde naleznete tvoření pro děti, pracovní listy, omalovánky k vytisknutí a další.
Šimonovy pracovní listy k vytisknutí
Jedním tahem
Pinterest
Přejeme všem pevné zdraví a moc se na Vás těšíme.
                                                                                                    Vaše školka :-)  
 
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY: Vzhledem k aktuální situaci a dalším okolnostem zřizovatel školy vydal pokyn k přerušení provozu mateřské školy od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání.

Zároveň jsme nuceni vzhledem k déletrvajícímu uzavření základní školy zrušit plánovaný prodloužený pobyt v přírodě, který měl proběhnout ve dnech
4. - 7. 5. 2020 ve Šlovicích. Plánujeme, že pobyt se uskuteční v příštím školním roce. Vybrané zálohy budou v plné výši navráceny. Děkujeme za pochopení.

 

Informace pro rodiče:

Provoz MŠ  :    po - čt     6.45 - 16.30 h

                          pá         6.45 - 16.00 h

Konzultační hodiny v MŠ -vždy každé úterý od 16.30 - 17.00 h.
 
 
 

Odhlašování dětí z MŠ a stravování:    den předem do 12.30 hodin 

                                                                 při náhlém onemocnění do 8.00 hodin na telefoním čísle:  313 51 42 16

Nutné hlásit jakékoliv změny ( zdravotní pojištovna, telefoní čísla atd.)

 

Ve školním roce 2019/2020 můžete stravné (a školné) uhradit převodem na účet nebo se bude vybírat v hotovosti v budově ZŠ v Olešné takto:

v úterý           v 15.00 - 16.00 hod.

ve středu        v 15.00 - 16.00 hod.

Prosíme rodiče, aby tyto hodiny dodržovali a platili stravné do 20. dne v měsící.

 
 

 Akce, které nás v nejbližších dnech čekají:

 
 

 

Celoroční projekty ve školce  šk.r.2019/2020:
 

Projekt Kamarád s přírodou aneb do přírody za zvířátky

 
Každý měsíc vyrážíme na delší vycházku do přírody a delší pobyt v lese, kdy do oběda celé dopoledne trávíme, učíme se a hrajeme si v lese. Vycházíme z enviromentální výchovy, která vychovává k odpovědnému vztahu k přírodě a pochopení její nenahraditelné ceny pro život všech. Má za úkol budovat v lidech pozitivní vztah k přírodě, schopnost estetických prožitků v souvisloti s přírodou, zabývá se poznáváním vztahů v přírodě a vlivem člověka na ni.

Projekt České obce sokolské " Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

Projekt je zaměřený na " pohyb jako každodenní potřeba dětí" a zdravé řešení volnočasových aktivit. Podporuje respektování a rozvoj individuálních předpokladů, která jsou následně přínosem pro celou skupinu. Plnění úkolů jednotlivců má přinášet dětem hlavně radost a potěšení z pohybu, pomůže jim naučit se pčekonávat překážky, rozvíjí samostatnost při dalším zdokonalování pohybových devedností a tím jim umožní vstup do velkého světa při překonávání hranice šesti let.
Projekt je složen z několika tematicky zaměřených skupin. Motivací jsou zvířátka, která je budou v rámci jednotlivých činností doprovázet.

Projekt:  " S písničkou do školy "

- určeno dětem 1 rok před nástupem do školy, k dosažení školní zralosti předškoláka, v rámci které je schopno úspěšně zvládat požadavky a nároky spojené   se vstupem do školy
- realizace 1 x za 14 dní- spolupráce se ZŠ Olešná, rodiče dětí
- individuální přístup  k dětem, rozvoj motorických dovedností a smyslového vnímání u dětí předškolního věku
- předškolní program: "Do školy včas"
- obsahem jsou : cvičení pohybových dovedností, přípravná cvičení, rytmická cvičení s pohybem, uvolňovací a kresebná cvičení a další.....
 

Projekt:" Předškoláček s rodiči "

Cílem projektu je společná práce s dětmi a jejich rodičů, příprava na vstup do základní školy.
- určeno pro deti předškolního věku a pro děti s  odkladem povinné školní docházky
- realizace - zpravidla 1 x za měsíc v MŠ
- obsahem budou činnosti na zaměření se na sluchovou a zrakovou paměť, hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, prostorovou orintentaci a další....
 

Projekt :" Čtení v Mateřské škole "

Projekt je zaměřený na vytváření kladného vztahu ke knihám, něco se dozvědět o knize, seznámit se s ní, jak s ní zacházet a další...
Cílem je děti motivovat ke čtení, k poslouchání čtených pohádek, prohlížení knih a obrázků, vzbudit zájem o knihy. Děti se seznámí s některými spisovateli a ilustrátory. Cílovou skupinou jsou děti předškolního věku s větším zaměřením na předškoláky.
Spolupráce s rodiči  -  půjčování knih v místní knihovně
                              -  předčítání v MŠ ( rodiče, prarodiče, sourozenci...) oblíbená kniha