Na školní rok 2020/2021 bylo zapsáno 5 prvňáčků (3 chlapci a 2 dívky).