Historické kořeny

            Školní vyučování bylo zavedeno působením hraběnky Marie Anny Molartové, provdané za hraběte Jana Štěpána z Meraviglia Crivelli r. 1768. V tu dobu patřil k Olešné i Nový Dvůr, který byl r. 1848-49 přiškolen k Chrášťanům. Škola byla umístěná v domku čp. 14 a prvním ředitelem byl Jan Gallina. Ten byl r. 1781 přeložen do Čisté a jeho nástupcem byl ustanoven Jan Bauer z Nového Strašecí, který zde zemřel 13.7.1802 jako padesátiletý.

            Dne 13.7.1787 škola vyhořela (byla zapálena bleskem) a školní vyučování bylo přeloženo do pastušky č. 34. Když tato budova hrozila sesutím, byla škola r. 1799 opět přemístěna, tentokrát do poustevny u kostela čp. 19, kde se vyučovalo až do r.1825, kdy byla vystavěna nová přízemní budova proti kostelu nákladem hraběte Antonína Meraviglia Crivelli.

            Do r. 1882 byla škola jednotřídní, a protože jedna třída pro děti nestačila, byla škola rozšířena o druhou třídu a protože i to bylo málo, byla pro 1.třídu pronajata místnost v čp. 89.

            Na jaře r.1883 se začalo s přestavbou školní budovy, ke které bylo přistavěno patro se dvěma třídami. Stavba byla provedena nákladem obce, zemský výbor přispěl částkou 1 000 zlatých. Největší počet žáků – 149 – měla olešenská škola ve školním roce 1913 – 1914.

 

Současnost

   Ve školním roce 2013/2014  jsme rozšířili školu na dvojtřídku, takže žáci byli rozděleni do dvou tříd:  Ve školním roce 2014/2015 měla naše škola 23 žáků, ale ve školním roce 2015/2016 měla už jen 16 žáků, protože začaly odcházet na 2. stupeň ZŠ početnější ročníky. Na konci školního roku odešlo celkem 10 žáků, takže od školního roku 2016/2017 jsme opět jednotřídkou. Ve školním roce 2020/2021 máme 17 žáků (6 v 1. ročníku, 7 ve 2. ročníku a 4 ve 4. ročníku), ale k tomu ještě 27 žáků v individuálním (domácím) vzdělávání a jednoho žáka, který se vzdělává v zahraničí, takže letos máme zapsaných celkem 45 žáků. Od 1. 4. 2021 přibyli ještě další žáci na individuálním vzdělávání, takže máme zcela naplněnou kapacitu školy - 50 žáků.

 

Zaměstnanci základní školy:

PaedDr. Eva Fastová  - ředitelka školy, třídní učitelka, výchovný poradce, školní metodik prevence

Radka Malá - vychovatelka ŠD a učitelka (především výchovy)

Jana Sklenková - školnice a uklízečka

 

 

ZŠ a MŠ Olešná, okres Rakovník, přijme

kvalifikovaného učitele/učitelku 1. stupně ZŠ

na částečný úvazek 0,3. Nástup: září 2021.

Nabídky včetně strukturovaného

profesního životopisu zasílejte na adresu:   zsolesna.rakovnik@seznam.cz