ZÁPIS do 1. ročníku ZŠ Olešná

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souvislosti s protiepidemickými opatřeními buď pouze distanční formou nebo osobně, prostřednictvím zákonného zástupce, ale vždy bez přítomnosti dětí.

Termín zápisu: 6. - 16. 4. 2021.

 

POSTUP ZÁPISU:

A. Zápis v distanční podobě

1. Vyplnění žádosti o přijetí dítěte: Žádost o přijetí.doc

2. Vyplnění zápisního listu: Zápisový list.doc

3. Doložení kopie (sken, fotografie) rodného listu dítěte

4. Doručení požadovaných dokladů (viz bod 1 -3) některým z následujících způsobů:

a) poštou nebo vhozením obálky s dokumentací do poštovní schránky školy

b) datovou schránkou (pdape44) → zřízení vlastní datové schránky: https://chcidatovku.cz/

c) e-mailem (zsolesna.rakovnik@seznam.cz), ale s elektronickým podpisem zákonného zástupce (popřípadě je možné podpis osobně doplnit do 5 dnů od odeslání e-maliem)

 

B. Zápis s osobní přítomností zákonného zástupce ve škole

1. Zamluvení termínu (den a hodina) na telefonním čísle 730 821 774.

2. Potřebné doklady: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

3. Všechny potřebné dokumenty aj. budou sepsány přímo ve škole.

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Informace pro rodiče_ODKLAD.docx

1. Žádost o přijetí: Žádost o přijetí.doc

2. Zápisní list: Zápisový list.doc 

3. Žádost o odklad povinné školní docházky: Žádost o odklad PŠD.doc

4. Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa