DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Od pondělí 12. dubna 2021 bude za stanovených podmínek (včetně testování dětí a žáků) obnoven provoz naší základní školy a částečně i mateřské školy. (Vzhledem ke skutečnosti, že mezi nejčastější ohniska nemoci covid-19 patří podle ministerstva zdravotnictví v celkovém hodnocení i školy a školská zařízení, včetně mateřských škol, je nadále omezen provoz škol a školských zařízení. Omezuje se také sportovní činnost a zpěv, takže až na výjimky nemohou být součástí vzdělávání.)

Podrobnější informace naleznete ve složkách Základní škola a Mateřská škola.

O dalším vývoji situace vás budeme průběžně informovat.

 

Ošetřovné: Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

 

1. fáze otevírání škol_tabulka.pdf

Informace škol a školských zařízení od 12. 4. 2021.pdf.

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků.pdf

 

Testování

V naší mateřské a základní škole se budou děti testovat testem Lepu medical. Na konci složky Informace škol... (viz výše) je odkaz na instruktážní video použití tohoto druhu testu.

Testování žáků ve školách.pdf

Testování - diagram.pdf

 

Ošetřovné: Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ (6. - 16. 4. 2021) - viz složka Základní škola

Zápis do MŠ (2. - 16. 5. 2021) - viz složka Mateřská škola